Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 5 – 2017

Voedsel Keten Informatie (VKI)

Bij IKB Nederland staat de bewaking van voedselveiligheid, dierwelzijn en diergezondheid op een hoog peil. Om dit hoge niveau continue te kunnen waarborgen is er iedere dag contact met alle slachterijen in Nederland. Deze ontvangen dagelijks uit het digitale systeem de meest recente informatie op het gebied van de salmonella status en alle andere relevante zaken die vastgelegd zijn tijdens de IKB Nederland-inspectie. Door deze openheid vanuit de kant van de deelnemers weten de slachterijen direct dat uw bedrijf een geldig IKB Nederland Certificaat heeft. Een geldig IKB Nederland Certificaat betekent ook dat u aan de voorwaarden van het reglement voldoet, zoals dit tijdens de inspectie is vastgesteld. De afnemer van vlees van IKB Nederland weet dus dat hij eerlijk en veilig vlees koopt.

Zorgdieren op tijd euthanaseren

De meeste varkenshouders vinden het euthanaseren van vleesvarkens of zeugen geen leuke bezigheid. We raden u aan om hierover steeds goed contact te hebben met uw dierenarts en de zorgdieren goed te laten beoordelen. Het is voor iedereen nadelig om een ziek varken tegen beter weten in langer te laten leven. En bij bezoek van de NVWA riskeert u een fikse boete. Ook de inspecteurs van Producert zullen u een niet conform geven als u dieren onnodig laat lijden. U ontvangt dan geen certificaat maar een sanctie met een herinspectie. Als uw bedrijf daarna in orde wordt bevonden ontvangt u alsnog uw certificaat. Daarom het advies: Euthanaseer (of laat uw dierenarts dit doen) zorgdieren tijdig.

De kracht van IKB Nederland

Het College van Deskundigen van het kwaliteitssysteem IKB Nederland stelt onafhankelijk het reglementen vast. In dit college zitten echt mensen die de praktijk kennen: boeren, maar ook een dierenarts, een veehandelaar en iemand van een voerfabriek en slachterij. Het college weet veel, maar voor onderdelen waar de kennis ontbreekt of bij twijfel, wordt eventueel een externe deskundige ingeschakeld. Het college neemt weloverwogen besluiten op basis van degelijke, betrouwbare en praktische kennis.Dat is ook de kracht van IKB Nederland en dat maakt IKB Nederland uniek. Korte lijnen met veel praktische kennis maar bij twijfel ook advies inwinnen zodat het College van Deskundigen een goed besluit kan nemen. Andere kwaliteitssystemen worden vaak geleid door beroepsbestuurders die in allerlei commissies zitten en de praktijk uit het oog verliezen. IKB Nederland bestaat uit praktijkmensen, die het dagelijks bestuur het voorbereidend werk laten doen maar zelf besluiten of iets in het reglement van IKB Nederland wordt opgenomen of niet.

Aanlevering antibioticumleveringen aan de SDa

De databank DGBase levert de antibiotica leveringen aan de SDa aan van de deelnemers. Hierover zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Economische Zaken, welke afspraken een aantal jaren geleden opgenomen zijn in het reglement van IKB Nederland. Deze databank van IKB Nederland is door het ministerie erkend als aangewezen databank. Voor de erkenning laten we een onafhankelijke partij jaarlijks een EPD-audit uitvoeren. Veel varkenshouders hebben het gebruik van antibioticum weten terug te dringen. Het aantal bedrijven waar het antibioticumgebruik zich in het signalerings- of actieniveau bevindt, is daarom ook steeds kleiner geworden.

0