Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 22 – 2016

 Vergadering College van Deskundige IKB Nederland. 

Afgelopen week is het College van Deskundigen van IKB Nederland Varkens ( CvD IKB NV) bijeengeweest en hebben het productievoorwaarden reglement IKB Nederland Varkens besproken.  Onderandere de erkennning van kwaliteitssystemen in het “register erkende dierenartsen”  en de module “welfare plus” is besproken. Over enkele weken zal dit reglement op de website van IKB Nederland beschikbaar zijn.

College van Deskundige IKB Nederland

Voor de varkenshouderij is er een nieuw lid in het CvD IKB NV . Dit is Ernst van der Haas. Ernst runt samen met zijn vader een vleesvarkenshouderij in Deurne. Wij zijn blij met deze nieuwe aanvulling in het College van Deskundige IKB Nederland.

Voor de handel/transport zijn we nog op zoek naar een handelaar/transporteur die vanuit zijn expertise deel wil nemen aan het CvD IKB NV. Geinteresseerde kunnen zich melden bij het secretaris van IKB Nederland.

Uitreiking certificaat Export Waardige Laad en Losplaats.

Op de Landbouw Intensieve Beurs in Hardenberg ontving  varkenshouder Harry Bloemenkamp van Producert Inspecteur Floor Kotkamp  het certifcaat voor zijn Exportwaardige Laad- en Losplaats (ELL) van IKB Nederland .

Voor de export van varkens en biggen is het van groot belang dat de export gebeurt op een laad-losplaats welke voldoet aan de eisen van de NVWA. Middels dit certificaat is geborgd dat aan deze eisen wordt voldaan. In dit reglement is onder andere opgenomen dat de laad en losplaats schoon moet zijn, goed gereinigd moet kunnen worden en dat er voor de keurmeester beschutting is voor slechte weersomstandigheden zodat hij ook dan de keuring kan uitvoeren en dat er een ruimte is om de administratie af te handelen. Bedrijven die hier aan voldoen en het ( ELL) certificaat  tonen kunnen hun export keuring efficient laten verlopen. Voor deze module kunnen varkenshouders zich melden bij Producert. Tijdens de volgende inspectie voor IKB Nederland zal deze dan meegenomen worden.

certificaat_harry_inspecteur

Varkenshouder Harry Bloemenkamp laat zijn varkensbedrijf al jaren certificeren door Producert. Zijn bedrijf is gecertificeerd voor IKB Nederland Varkens , ELL, QS, Varken van Morgen, Global Gap en Beter Leven. Harry is trots dat zijn bedrijf voldoet aan deze voorwaarden van deze keurmerken wat ook hem een mooie extra opbrengst van zijn varkens geeft.

Overige informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Varkenspost.nl op telefoonnummer: 088 018 04 60 of per e-mail info@varkenspost.nl

0