Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 21 – 2017

Audits door de Raad voor Accreditatie
             
Jaarlijks ontvangt Producert een audit van de Raad voor Accreditatie(RvA) https://rva.nl volgens de normen NEN-EN-ISO/IEC 17020 en NEN-EN-ISO/IEC 17065. Deze audits zijn afgelopen week voor IKB Nederland Varkens https://ikbnederland.nl, QS, VVL en MDV uitgevoerd. De audit was op kantoor waarbij de RvA het volledige systeem van Producert voor certificering en de verantwoording in de organisatie volgens deze normen heeft beoordeeld.

Auditoren van de RvA zijn de afgelopen periode al meegeweest met onze inspecteurs om de inspecties op de bedrijven te beoordelen. Voor IKB Nederland Varkens, VVL en QS is de RvA met Jan Warmelink meegeweest. De RvA beoordeelt dan de inspecteur en niet het varkensbedrijf. Zijn inspecties werden door de RvA als vakkundig beoordeeld. Bij de kantooraudit hebben vier auditoren van de RvA in twee dagen het volledige systeem beoordeeld. Alle besluiten van certificering werden steekproefsgewijs bekeken en beoordeeld. De RvA had waardering voor de deskundige wijze waarop de systemen op kantoor worden gebruikt. Ook was er waardering voor de goed opgeleide medewerkers van Producert en de vakbekwame wijze waarop zij een besluit tot certificering nemen.

In de eindbeoordeling kwam de RvA tot een goede beoordeling met enkele verbeterpuntjes. Producert wil continu verbeteren in kwaliteit en neemt dus de opmerkingen serieus. Ons motto is steeds: alleen gaat sneller, maar samen kom je verder. Het hele team van Producert heeft bijgedragen aan dit uitstekende resultaaat. Vooral onze kwaliteitsmanager Jennifer Nijman (gecertificeerd KAM manager door Bureau Veritas) heeft de volledige coӧrdinatie op het gebied van kwaliteit perfect in de vingers.

Aanprikdatum op medicijnen

In een vorige nieuwsbrief adviseerden wij u om i.v.m. de houdbaarheidsdatum consequent de aanprikdatum op de medicijnen te zetten. Dit is opgenomen in het reglement van IKB Nederland. Maar ook bij een bezoek van de NVWA moet u aantonen dat u met de medicijnen binnen de houdbaarheidstermijn blijft. Het is dus belangrijk altijd de aanprikdatum te noteren. Deze week stuurde een inspecteur bovestaande foto. De boer en zijn personeel werden er op geattendeerd om direct de datum te noteren zodra er een nieuw flesje werd gepakt.

IKB Nederland ontwikkelt door

IKB Nederland is er voor alle diersoorten en dierhouderijen. Ook voor de keurmerken Gecertificeerd Transportmiddel Nederland(GTN), Gecertificeerde Dierenarts Nederland(GDN) en de Export-waardige Laad- en Losplaats (ELL) zijn beoordelingen gedaan door de Raad voor Accreditatie. Deze zitten nu bij de RvA in de afrondende fase. IKB Nederland gaat voor kwaliteit en werkt volgens de geaccrediteerde systemen NEN-EN-ISO/IEC 17020 en NEN-EN-ISO/IEC 17065, waarbij kwaliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid door de RvA worden beoordeeld.

0