Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 20 – 2017

Aanprikdatum op medicijnen.

Als varkenshouder moet u de aanprikdatum op een nieuw medicijnen flesje zetten zodra u dit medicijn voor de eerste keer gebruikt. Veel varkenshouders hebben hier een systeem in en zetten direct bij een nieuw flesje of verpakking met een pen de aanprikdatum op het middel. Is dit niet gebeurt dan zal de inspecteur dit als “niet conform” noteren en zal de certificatie u een sanctie sturen. Probeer dit te voorkomen en noteer altijd even de datum als je een nieuw flesje medicijnen pakt.

Zelfcontrole verboden stoffen: IKB Nederland voldoet als eerste!

Afgelopen week hebben de laatste gesprekken plaatsgevonden tussen de NVWA en IKB Nederland over de zelfcontrole op verboden stoffen. Het volledige ingediende plan van IKB Nederland voldoet aan de EU-Richtlijn 96/23. In de varkenshouderij is IKB Nederland de eerste controlerende en certificerende instantie die start met het uitvoeren van het zelfcontroleplan.

Veehouderijbedrijven hebben een wettelijke verplichting tot zelfcontrole op verboden stoffen en antibiotica. In het verleden werd dit uitgevoerd via de Monitoring Kritische Stoffen. IKB Nederland heeft voor deze zelfcontrole een programma ontwikkeld wat onder andere bestaat uit een risicobeoordelingsplan, monsternameplan en een onderzoeksplan. De ingediende plannen zijn beoordeeld door het RIKILT en de NVWA, en IKB Nederland kan nu bij haar deelnemers starten met de uitvoering.

De voordelen voor deelnemers aan IKB Nederland:

  • Betere garantie naar de afnemers op het niet gebruiken van verboden stoffen.
  • Lage kosten voor deelnemers IKB Nederland.
  • Iedere deelnemer aan IKB Nederland Varkens doet mee aan het zelfcontroleplan van IKB Nederland.
  • IKB Nederland deelnemers worden doormiddel van onaangekondigde steekproeven bemonsterd op voer, water en dierlijke producten.

Niet-deelnemers aan een goedgekeurd zelfcontroleplan zoals dat van IKB Nederland, dienen zelf bij de NVWA aan te tonen dat ze voldoen aan de zelfcontroleverplichting, voortvloeiende uit EU-Richtlijn 96/23. Dit brengt hoge kosten met zich mee.

Opleiden en scholing van de auditoren.

De auditoren (inspecteurs) van Producert worden behalve opgeleid ook regelmatig bijgeschoold. Zo kan het voorkomen dat een auditor onder supervisie een audit uitvoert. De senior-inspecteur beoordeelt dan de audit in zijn of haar bijzijn. Producert leidt de auditoren dusdanig op dat ze kwalitatief goede audits uitvoeren en de bevoegdheden hebben om zelfstandig een keurmerk te mogen inspecteren. Dit is gebonden aan regels en voorwaarden qua kennis, opleiding en ervaring. Ook voor monstername voor de zelfcontrole zullen de inspecteurs opgeleid worden. Regelmatig worden door externen aanvullende opleidingen verzorgd voor auditvaardigheden en leadauditors. Op deze manier zorgt Producert continu voor kwalitatief goed opgeleide auditoren in het veld. Voor u met het voordeel dat er vakmensen op uw bedrijf komen.

0