Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 19 – 2017

Documentenbeheer achter uw login

De bullet Documentenbeheer achter uw login is de plaats waar u veel gegevens die van belang zijn voor een inspectie adequaat kunt registreren en vastleggen. Hier maakt u met enkele klikjes de digitale 1-op-1 overeenkomst aan, en upload u allerhande documenten die u tijdens een inspectie beschikbaar moet hebben. Eenmaal opgeslagen, kunnen de meeste data meerdere jaren dienst doen als bewijs voor de inspecteur. Steeds meer veehouders ontdekken de voordelen van een centrale digitale opslag van alle gegevens. Het ontlast hen tijdens de inspectie.

Automatisch doorsturen documenten door dierenartsen naar IKB Nederland

Dierenartsen sturen visitebrieven, bedrijfsbehandelplannen en bedrijfsgezondheidsplannen meestal per e-mail door aan klanten. Het gebeurt regelmatig dat de veehouder deze gegevens tijdens een inspectie niet snel in zijn mailbox kan vinden. Vervelend voor de veehouder, de dierenarts en de inspecteur. Dierenartsen voelen zich niet meer verantwoordelijk omdat ze de gegevens hebben verstuurd naar de klant. Om op dit punt voor zowel dierenartsen als veehouders een extra service te bieden, zal het binnenkort mogelijk zijn om deze documenten direct en zonder extra handeling bij de veehouder achter zijn login beschikbaar te hebben. Deze ontwikkeling zal de administratieve lastendruk bij dierenartsen doen afnemen én een service aan de veehouder bieden. Laatstgenoemde heeft dan altijd achter zijn login op IKB Nederland alle documenten beschikbaar.

Onaangekondigde inspecties verplicht

Regelmatig moet Producert voor bepaalde keurmerken een aantal onaangekondigde inspecties uitvoeren. Iedere deelnemer aan een keurmerk dient de medewerker van Producert, die zich onaangekondigd meldt voor een dergelijke inspectie toegang te verschaffen tot zijn bedrijf en mee te werken aan deze inspecties. Dit is ook vastgelegd in de reglementen. Uiteraard kan hiervan in overleg afgeweken worden, maar daarvoor moet dan wel een gegronde reden zijn. Het betreft echt uitzonderingen. De onaangekondigde inspecties zijn minder uitgebreid maar ook dan moet het bedrijf voldoen aan de vastgestelde eisen. In het reglement van QS is opgenomen dat jaarlijks 25% van de bedrijven onaangekondigd geïnspecteerd moet worden, bij IKB Nederland is dat 10%. Beter Leven streeft ernaar om ook ongeveer 10% van de deelnemende bedrijven onaangekondigd te inspecteren. Op deze manier proberen de schema -eigenaren de naleving van de reglementen te optimaliseren. Uiteindelijk is het in ieders belang dat een deelnemer gedurende het hele jaar voldoet aan de productievoorwaarden zoals deze door de regelinghouders zijn vastgesteld.

0