Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 17 – 2017

Nieuwe keurmerken bij IKB Nederland 

IKB Nederland timmert flink aan de weg met nieuwe keurmerken in alle sectoren. IKB Nederland ontwikkelt keurmerken op verzoek voor u als klant, voor onderdelen of concepten waarvoor u samen met uw ketenpartners kansen ziet in de markt. Het laatste jaar is er hard gewerkt aan keurmerken voor transportmiddelen, transporteurs, dierenartsen en houders van paarden. Met deze partijen wordt overleg gevoerd om tot een goed product te komen. Ook van de kant van slachterijen, verwerkers en supermarkten komen regelmatig verzoeken waaraan we invulling geven.

IKB Nederland ontwikkelt keurmerken waarnaar marktpartijen vragen. En dit geeft de beste garantie voor een praktijkgerichte invulling en borging van een keurmerk. Door de jarenlange ervaring met keurmerken en het goed borgen met audit en certificatievoorwaarden, sanctionering én het luisteren naar de markt weet IKB Nederland steeds producten voor u als klant te ontwikkelen waar u zelf achter staat. U bent uiteindelijk altijd vrij om deel te nemen. We houden u steeds op de hoogte van nieuwe keurmerken.

I&R bij IKB Nederland weer verder verbeterd

IKB Nederland heeft I&R voor u nog verder verbeterd. Door een aantal aanpassingen is I&R nu nog sneller geworden in gebruik. U kunt nu ook een signalering van een andere partij weigeren indien het transport niet heeft plaatsgevonden en u toch een verzoek krijgt van een andere partij. Maar ook de overzichten kunt u nu naar Excel exporteren. Daarnaast is het systeem ook per mobiel beter bereikbaar. Allemaal zaken waardoor u als veehouder nog beter de mogelijkheden achter uw inlog kunt benutten.

Gecertificeerde Transportmiddelen

Het keurmerk Gecertificeerde Transportmiddelen van IKB Nederland is er voor transporteurs van dieren die willen laten zien dat ze zich aan de reglementen van dit keurmerk houden. Inspectie en certificering vinden op een praktische manier plaats, waarmee bijvoorbeeld geborgd wordt dat de vrachtwagen niet overbeladen is. Bedrijven die hun vrachtwagens laten certificeren ontvangen bij de transportaanvraag ook een uitgebreide keteninformatie. Zo ontvangt u bij de transportaanvraag informatie over de keurmerken waarvoor de vermeerderaar gecertificeerd is. U hoeft dit dan niet meer op te zoeken of na te vragen. De keteninformatie bevat ook informatie over de entingen, het antibioticagebruik, de contactgegevens van de dierenarts of de bedrijfsadviseur. Een handmatig biggenpaspoort of iets dergelijks hebt u dan niet meer nodig. Indien u uw transportmiddelen aanmeldt voor Gecertificeerd Transportmiddel kan IKB Nederland u met allerlei administratieve zaken ontlasten.

Ketenborging IKB Nederland zorgt voor voedselvertrouwen

De Taskforce Voedselvertrouwen is door de ministeries van Economische Zaken, respectievelijk Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgericht om het vertrouwen van consumenten in voedsel te herstellen. Alleen IKB Nederland heeft zich in de varkenshouderij hiervoor aangemeld. Deelnemers aan IKB Nederland zorgen immers voor een goed en veilig stukje vlees waarin ook iedereen vertrouwen heeft. Zo vinden bij IKB Nederland jaarlijks, aangekondigd maar ook onaangekondigd, inspecties plaats. Naar de mening van de beide ministeries borgen juist de onaangekondigde inspecties nog beter dat iedereen zich aan de reglementen houdt. Maar ook openheid in de uitwisseling van informatie tussen de partijen in de keten is een belangrijk punt voor voedselvertrouwen. Denk daarbij aan informatie tussen dierenartsen, handel/transport, vermeerderaar, vleesvarkenshouder, slachterij en verkooppunten. Deelnemers aan IKB Nederland voldoen hieraan. Op www.ketenborging.nl vindt u meer informatie.

Zomervakantie 2017 Producert en IKB Nederland

Producert en IKB Nederland wensen u allen een fijne vakantieperiode toe. Ook onze medewerkers zullen in de zomer van hun vakantie genieten. Ons kantoor blijft ook in de vakantie dagelijks bereikbaar. Op bepaalde dagen kan het zijn dat wij alleen in de ochtend bereikbaar zijn.

0