Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 15 – 2017

Productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens vanaf 1-7-2017

Het College van Deskundigen van IKB Nederland heeft weer een aantal besluiten genomen aangaande het nieuwe Productievoorwaardenreglement IKB NV 9.1.4 per 1 juli 2017. Het vernieuwde reglement staat ook op de website. De meeste wijzigingen betreffen verduidelijkingen en/of relatief kleine aanpassingen. Zo is bv het onderdeel spleetbreedtes van de roostervloeren opgenomen in het reglement, voorheen was dit verwerkt in een bijlage. Maar ook het onderdeel  knaagdierenbestrijding aan de buitenkant van de stallen is aangepast zodat ook dit voldoet aan de wettelijke voorschriften. We werken voortdurend aan optimalisering van IKB Nederland zodat u ook altijd goed voorbereid bent op de wettelijke controles.

Voorbereiding IKB Nederland inspectie

Iedere varkenshouder is blij als hij/zij zonder sancties door de audits komt. De praktijk wijst uit dat bedrijven die een goede voorbereiding treffen minder gesanctioneerd worden. Als gevolg van een toenemend aantal keurmerken is een goede voorbereiding op de inspectie steeds belangrijker. Om u daarbij te helpen melden we al tijdig in de planningsbrief zaken die extra aandacht nodig hebben. Vaak zijn dit aandachtspunten waarop relatief veel tekortkomingen worden gesignaleerd. Als u daar voorafgaand aan de inspectie even tijd aan besteed dan blijven ook de inspecteurs van Producert lachen, zoals op de foto hieronder hieronder.

Databanken voor runderen, schapen, geiten en paarden.

IKB Nederland is volop bezig om voor meerdere diersoorten (runderen, schapen, geiten, paarden) de databanken verder te ontwikkelen voor I&R en antibiotica registratie. Deze databanken worden ontwikkeld volgens de voorwaarden zoals die door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) worden gesteld. Regelmatig worden Electronic Data Processing (EPD) audits uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Om te borgen dat de processen goed werken en de data met een goede beveiliging en onafhankelijkheid worden beheerd. De databanken worden door ons, voor de veehouders of dierenartsen, op een praktische wijze ingericht. Binnenkort zullen dus alle diersoorten hun registraties kunnen doen bij IKB Nederland. Wij zullen u tijdig informeren.

Vacature Inspecteur Producert

Ben je pas afgestudeerd en heb je een mbo- of hbo-diploma in de vee/dierhouderij? Dan kan een functie als inspecteur perfect bij je passen. We zijn op zoek naar een gemotiveerd persoon die graag veehouderijbedrijven wil inspecteren op de diverse reglementen en die communiceren met een klant leuk vindt. Het betreft in hoofdzaak inspecties van varkenshouderijbedrijven voor onder andere IKB Nederland, Qualität und Sicherheit, Varken van Morgen, Beter Leven Keurmerk en Exportwaardige Laad- en Losplaatsen. Daarnaast is kennis van vleesverwerking een pre. Producert voert ook in de vleesverwerking en slagerijen diverse inspecties uit. Naast de inspecties is het mogelijk om in een later stadium ook nieuwe klanten te werven. Een positieve en communicatieve houding naar (potentiële) klanten is een voorwaarde.

Heb je interesse en woon je bij voorkeur in de regio Zwolle-Hardenberg dan vragen we je om een sollicitatiebrief en CV te sturen naar: solliciteren@dgbbv.nl.

IKB Nederland Facebook en LinkedIn

U kunt IKB Nederland nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de facebookpagina van IKB Nederland te gaan. Door IKB Nederland uit te nodigen als vriend kunt u bijvoorbeeld volgen wat de inspecteurs van Producert dagelijks meemaken. Ook kunt u Mark Logtenberg en Leo Verheijen op Facebook en LinkedIn benaderen.

0