Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 12 – 2017

IKB Nederland : even toegelicht waar we voor staan.

Soms is het goed om de organisatie en werkwijze van IKB Nederland toe te lichten. IKB Nederland is een organisatie die  werkt vanuit de optimalisatie van regelgeving, afnemers eisen, kosten en opbrengsten van de deelnemers. Dit doen we al jaren en we zijn blij  steeds meer deelnemers te hebben in alle mogelijke diersectoren en ketenpartijen. U bent al jaren klant bij ons en waarschijnlijk al jaren tevreden. Met IKB Nederland heeft u  veel mogelijkheden en wordt u ontzorgd. Zo worden diverse data (wettelijk of binnen een concept) van uw bedrijf, met uw goed vinden, direct aan de volgende schakel doorgegeven. Steeds zorgt IKB Nederland dat uw bedrijf tijdig deze meldingen  doet. Ook wordt uw bedrijf regelmatig geïnspecteerd door vakkundige inspecteurs voor de reglementen en modules waarvoor u een overeenkomst heeft. IKB Nederland is al jaren het meest onafhankelijk gecertificeerde systeem in de dierhouderij.

Het team van medewerkers van IKB Nederland doet er alles aan om uw bedrijf gecertificeerd te houden.

Voldoet u aan de productie voorwaarden van IKB Nederland, dan ontvangt u het IKB Nederland certificaat. Heeft u een onderdeel op uw bedrijf toch niet helemaal in orde dan is er altijd een hersteltermijn. Door middel van documentatie of een her inspectie toont u dan aan dat het onderdeel weer in orde is en ontvangt u alsnog het IKB Nederland certificaat.

Graag zetten we de hoofdlijnen van IKB Nederland voor u op een rij:

De organisatie bij IKB Nederland

 • Keurmerken voor de totale dierhouderij, handel, transport, slachterij en veterinaire sector.
 • Transparante werkwijze bij het vaststellen van reglementen.
 • Exportwaardige Laad en Losplaatsen voor de NVWA.
 • Erkend door het ministerie van Economische Zaken.
 • Besluit vorming door onafhankelijke personen uit de dagelijkse praktijk.
 • College van Deskundige is direct bevoegd voor besluiten.
 • Efficiënte organisatie zonder extra beslisorgaan.
 • Eigen helpdesk voor IKB Nederland deelnemers.
 • Aanvullende modules gelijktijdig inspecteren.

De registraties bij IKB Nederland

 • Persoonlijke inlog met volledige certificering informatie.
 • Antibiotica registratie voor alle dierhouders en dierenartsen.
 • Registratie vaccinaties voor alle diersoorten.
 • I&R voor dierhouders van alle diersoorten.
 • Aangewezen databanken voor alle diersoorten.
 • Voedsel Keten Informatie doorgifte in verband met voorwaarden van afnemers.
 • Inzage registratie of certificaat gegevens door ketenpartners met machtiging van dierhouder.

Kosten IKB Nederland

 • Geen kostenverhogende heffingen opgelegd door andere partijen.
 • Niet afhankelijk van subsidies, productschapsgelden of ledengeld.
 • Alleen kosten voor producten waarvoor een klant zich aanmeldt.
 • Alleen kosten voor uitvoering van inspectie en organisatie.
 • Scherpe tarieven bij langdurige relaties.

0