Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 10-2017

Reinigen vleesvarkensafdelingen

Vorige keer hebben we aandacht besteed aan de netheid rond de stallen. Deze keer concentreren we ons op de netheid in de stal. De meeste varkenshouders reinigen en ontsmetten na het leegkomen van een afdeling de stallen, conform art. 9.14 van het reglement van IKB Nederland. Dit is een van de eerste artikelen sinds de oprichting van IKB Nederland. De laatste tijd merken we dat sommige varkenshouders hun vleesvarkensstallen c.q. -afdelingen na het leegkomen niet consequent reinigen. Dit is volgens het IKB reglement niet toegestaan en de inspecteurs zullen dan ook in dat geval een sanctie opleggen. Soms worden de hoge kosten voor mestafvoer als reden opgegeven. Wij begrijpen heel goed dat deze kosten fors zijn en dat varkenshouders als gevolg daarvan zo min mogelijk overbodig water in de put willen hebben. Toch mag dit geen reden zijn om art.9.14 niet serieus te nemen en daardoor de hygiëne op een lager niveau te plaatsen. Vooral bedrijven die willen voldoen aan GlobalGAP zullen hierop worden geïnspecteerd. Nu de prijzen en ook de weersomstandigheden gunstiger zijn, is het een geschikt moment om het schoonmaken weer goed op te pakken in alle afdelingen op uw bedrijf. Daarnaast werkt een schoon bedrijf voor iedereen het prettigst.

Spatwater in dichte regelkasten en stopcontacten

Defecte regelkasten of stopcontacten zijn voor iedereen gevaarlijk. Tijdens de inspecties zien onze inspecteurs soms openstaande regelkasten die direct toegankelijk zijn. Daarom willen wij u vragen om op uw bedrijf de elektrische installatie regelmatig na te lopen en defecten te (laten) repareren. Steeds meer bedrijven laten hun elektricien jaarlijks een complete beoordeling doen van de installatie. Ook veel verzekeringsmaatschappijen stellen dit als voorwaarde om uitsluiting te voorkómen.

College van Deskundigen IKB Nederland

Het College van Deskundigen van IKB Nederland komt binnenkort voor de diersoort Varkens weer bijeen. De actuele agendapunten zullen worden besproken. Daarop zullen besluiten worden genomen. Hebt u ideeën dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt deze naar ons mailen via info@ikbnederland.nl. Als u in het onderwerp van de mail CVD IKBNV toevoegt, dan komt uw bericht bij het secretariaat van IKB Nederland terecht.

Ketens in de veehouderij

Regelmatig gaan wij in gesprek met groepen veehouders of vleesverkopers over de wijze waarop zij het meest effectief een concept of keten in de markt kunnen zetten. Wij denken graag met deze groepen mee. Door samen iets op te zetten kom je ook tot een concept dat uitvoerbaar en controleerbaar is. Met onze jarenlange ervaring als schemabeheerder en onze kennis van inspectie en certificering komen we vaak tot goed werkende ketens in zowel de varkens- als de rundveehouderij. Deze week hebben we een positief gesprek gehad met een keten die evenals wij toekomstgericht bezig is in de dierhouderij. De komende tijd onderzoeken we of we onze samenwerking kunnen optimaliseren.


IKB Nederland Facebook en LinkedIn

U kunt IKB Nederland nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de facebookpagina van IKB Nederland te gaan. Door IKB Nederland uit te nodigen als vriend kunt u bijvoorbeeld volgen wat de inspecteurs van Producert dagelijks meemaken. Ook kunt u Mark Logtenberg en Leo Verheijen op Facebook en LinkedIn benaderen.

0