Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 1 – 2017

IKB Nederland in overleg voor de veehouderij
Regelmatig heeft IKB Nederland overleg met het ministerie van Economische Zaken (EZ), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de SDa (Autoriteit Dierengeneesmiddelen) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Ook voor dit jaar zijn al weer diverse afspraken gepland. Tijdens deze gesprekken komen actuele zaken aan de orde die van belang zijn voor de veehouderijsectoren zoals: – registratie en verantwoording van antibiotica in de dierhouderij – acceptatie van kwaliteitssystemen www.ketenborging.nl – zelfcontrole volgens EU verordening 96/23 – ketenkwaliteitssystemen IKB Nederland Deze gesprekken vormen de basis voor de informatie van het College van Deskundigen van IKB Nederland. IKB Nederland zorgt er op deze manier continue voor dat de deelnemende veehouders aansluiting houden met de gestelde eisen. Samen met het College an Deskundigen wordt erop toegezien dat regels en wetgeving steeds praktisch uitvoerbaar blijven voor de veehouders.

Ook in 2017 gaat IKB Nederland Varkens door met de ‘Actie 50% Korting’.
Hebt u nog niet verlengd?
Meld dit dan zo spoedig mogelijk zodat u kunt blijven genieten van deze korting.


Even voorstellen: Rens van der Haas, lid van het College van Deskundigen van IKB Nederland

Samen met zijn ouders heeft Rens in Brabant een vleesvarkensbedrijf met ruim 7000 plaatsen. Er wordt gewerkt met grote groepen varkens. het bedrijf ligt er keurig bij zoals het hoort in IKB Nederland.
IKB Nederland vindt het belangrijk om ook de persoonlijke kant van de familie én het bedrijf van de leden van het college te kennen. Aan tafel blijkt dat we hier met een gedreven familie te maken hebben die goed weet welke zaken belangrijk zijn voor het bedrijf en de varkenshouderij. Voor het College van Deskundigen van IKB Nederland (http://www.ikbnederland.nl/organisatie/college-van-deskundigen/) streven we continue naar een evenwichtige samenstelling zodat alle bedrijven in de keten vertegenwoordigd zijn.
De voorkeur gaat daarbij uit naar personen die deskundig zijn in dát deel van de keten. In Rens hebben we een goede vertegenwoordiger gevonden, als vleesvarkenshouder met kennis van de totale sector.

In zijn eerste vergadering viel het Rens op dat ieder lid van het college zijn eigen vakgebied heeft en dat er steeds open en eerlijk gediscussieerd wordt over een onderwerp, zodat er een gezamenlijk standpunt uitkomt. “Bij andere vergaderingen is dit vaak anders en wordt er niets met je inbreng gedaan” gaf Rens aan. Rens heeft hiermee meteen de kern van IKB Nederland te pakken: “de reglementen van IKB Nederland zijn voor en door boeren ontwikkeld”.
Tijdens het bezoek aan het bedrijf van Rens en zijn ouders hebben we ook diverse zaken besproken die, in IKB Nederland ontwikkeld, een meerwaarde zouden kunnen hebben. We hebben het onder andere gehad over borgen van gezondheid, onderzoek en leeftijd van biggen op de bedrijven.

Wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) 2017
Producert voert in de dierhouderij inspecties uit voor deelname aan de certificering voor MDV. Voor vleesvarkens en gespeende biggen is de minimale hokoppervlakte verhoogd naar 1m2, resp. 0,40m2. Hierbij mag voor groepen >40 dieren 10% minder hokoppervlakte beschikbaar zijn. De minimale eis voor daglicht is 2% van het grondoppervlak. Het aantal punten voor diergezondheid is eveneens verhoogd. Ook voor de andere diersoorten zijn er wijzigingen. Via de link http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/470/m/certificeren/index.html kunt u per diersoort de MDV-reglementen van de Stichting MilieuKeur inzien.
Met een MDV-certificaat kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (Vamil). Uw adviseur kan u hier meer uitleg over geven.
MDV        logo producert

 

Producert kan de inspecties en certificering voor u verzorgen.

Vacature inspecteur IKB Nederland
Producert zoekt een gedreven medewerker die opgeleid wil worden tot inspecteur in de veehouderij. Heb je een hbo- of mbo- opleiding en affiniteit met de veehouderij, in het bijzonder met de varkenshouderij? Na je opleiding ga je aan de hand van een door het kantoor gemaakte planning bedrijven inspecteren voor diverse modules. Bij de opstelling van de planning houden we rekening met je kwalificaties en je woonplaats. Deze functie is zeer geschikt voor iemand die al enkele jaren ervaring heeft als medewerker op een varkenshouderij.
Trekt dit je aandacht en zou je graag deze functie willen vervullen, stuur dan je CV en sollicitatiebrief zo spoedig mogelijk naar solliciteren@dgbbv.nl onder vermelding van Inspecteur Producert.

teamfoto

Overige vacatures
Heb je een afgeronde hbo-opleiding dierhouderij of vergelijkbare opleiding en heb je affiniteit met kwaliteit en reglementen in de dierhouderij? Laat het ons dan weten. Door de groei van IKB Nederland en Producert zijn wij voortdurend op zoek naar gedreven medewerkers met passie en kennis van de varkenshouderij en veehouderij. De standplaats van deze functie is Hardenberg.
Trekt dit je aandacht en zou je graag een dergelijke functie willen vervullen, stuur dan je CV en sollicitatiebrief zo spoedig mogelijk naar solliciteren@dgbbv.nl onder vermelding van kwaliteitsmedewerker.

 

0