Nieuwsberichten

Afstemming met Q&S tijdens relatiebezoek

Vertegenwoordigers van IKB Nederland en Producert zijn onlangs in Duitsland op relatiebezoek geweest bij Q&S in Bonn. Producert werd vertegenwoordigd door kwaliteitsmanager Alex Bikker en IKB Nederland door secretaris Leo Verheijen. Tijdens dit bezoek is onder andere gesproken over transport van varkens, GlobalGap en de wederzijdse erkenning van beide kwaliteitssystemen. Het was een positief gesprek waarbij de beide partijen inhoudelijke informatie hebben uitgewisseld.

Wederzijdse erkenning
In de wederzijdse erkenning tussen IKB Nederland en Q&S is vastgelegd dat varkenshouders in beide landen een erkenning kunnen behalen voor het andere systeem. De Duitse bedrijven krijgen wel een kenmerk in de databank van IKB Nederland. Dit omdat slachterijen in verband met, de born en bred Nederland verklaring, moeten weten dat het om Duitse varkens gaat. Door deze wederzijdse erkenning is én blijft het voor uw bedrijf mogelijk om tijdens de IKB Nederland inspectie de Q&S Nederland certificering te verkrijgen.

Onaangekondigde controles
Q&S heeft nogmaals duidelijk aangegeven dat 25% van de Q&S deelnemers onaangekondigd moeten worden bezocht. Voor u als varkenshouder betekent dit óf extra inspecties óf alle inspecties onaangekondigd. Aangezien het altijd uitvoeren van onaangekondigde inspecties, in verband met planning en het daarin rekening houden met uw wensen, onmogelijk is, worden de onaangekondigde inspecties Q&S door Producert voor een groot gedeelte als losse inspectie uitgevoerd. Uiteraard doet Producert er alles aan om u als varkenshouder zo min mogelijk te belasten met deze inspecties.

GlobalGap
Bij Q&S is geen enkel verzoek om de benchmark met GlobalGap te laten uitvoeren binnengekomen. Net als IKB Nederland delen zij de mening dat IKB Nederland en Q&S hogere standaarden zijn dan GlobalGap. Wel toonde Q&S begrip voor de keuze van IKB Nederland om de benchmark toch te laten uitvoeren op verzoek van de belangenvertegenwoordigers van de Nederlandse varkenssector.

Transport
Door het verdwijnen van de transportregeling QLL is het een voorwaarde voor het transport van varkens naar een Duitse slachterij om de Q&S transportmodule te gebruiken. Dit om te kunnen voldoen aan de eisen van Duitse slachterijen en Q&S. Duitse slachterijen eisen namelijk dat alleen gecertificeerde transporteurs mogen leveren. Het privilege van stalkeuring kan niet worden behaald door certificering conform de Q&S transportmodule.

“Samen met IKB en Producert op weg naar een praktische een duurzame manier van werken!”

0