Nieuwsbrief 19 – 2018

@Boerburgertweet

Een week lang kunt u op @Boerburgertweet meekijken achter de schermen van Producert, ons bedrijf dat onder meer de inspecties en certificeringen voor IKB Nederland uitvoert.
U krijgt deze week inzage in de inspecties en de certificeringen, en alles wat daar bij komt kijken. Gedurende de dag worden er informatieve of opmerkelijke items geplaats over wat zich in ons bedrijf die dag afspeelt. Wij vinden ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 18 – 2018

Afrikaanse Varkenspest (AVP)

De situatie in België in verband met de AVP bij wilde zwijnen is best zorgelijk. Op dit moment lijkt het erop dat België de juiste maatregelen neemt. Uit voorzorg nemen buitenlandse bedrijven zoals slachterijen in Nederland en Duitsland  geen Belgische varkens aan. Voor zover er nog geen honderd procent zekerheid is, lijkt dit een goede zaak. Wij willen ook u vragen om voorzichtig te zijn met contacten op uw bedrijf, zeker als dat personen zijn die beroepsmatig met ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 17 – 2018

Hygiëne in verband met dreiging Afrikaanse Varkenspest

Onze inspecteurs hebben de opdracht om bij een bedrijfsbezoek in het kader van een IKB-inspectie extra aandacht te besteden aan de hygiëne. Hiervoor hebben de inspecteurs diverse materialen tot hun beschikking, afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Graag willen we ook u als bedrijfseigenaar nog een keer wijzen op het goed gebruiken van omkleedruimte en hygiënesluis door uw bezoekers. Regelmatig komen onze inspecteurs in een ruimte die hiervoor niet geschikt is, niet schoon is of waar ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 16 – 2018

LIV Hardenberg gaat eind oktober niet door

De vakbeurs Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Hardenberg gaat dit jaar niet door. De organisatie wil zich richten op een nieuwe opzet voor volgend jaar.

Bezoek DGB in Hardenberg.
De vakbeurzen zijn een mooie gelegenheid om onze relaties op een prettige en ongedwongen manier te ontmoeten. IKB Nederland en Producert hebben hun kantoor ook in Hardenberg . Wij vinden het altijd positief om een goed contact te hebben ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 15 – 2018

Vakantieperiode IKB Nederland en Producert

Bij deze wensen wij al onze klanten en relaties een prettige vakantieperiode toe. Ook onze inspecteurs, certificatie- en kwaliteitsmedewerkers ontspannen zich even in de vakantieperiode. Natuurlijk zijn we in deze periode bereikbaar, maar dit zal met een beperkte bezetting zijn. Daarom zijn wij in week 32 en 33 alleen ‘s ochtends telefonisch bereikbaar. Betreft het géén spoed, dan verzoeken wij u om vragen over schema’s per email te versturen ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 14

I&R doet u voor alle diersoorten bij IKB Nederland

IKB Nederland ontwikkeld de databanken voor I&R voor meerdere diersoorten. Op dit moment kunt u de I&R meldingen doen voor de diersoorten varken , schaap en geit. De leden van IKB Nederland kunnen zonder extra kosten gebruik maken van deze I&R module. Dus neemt u deel aan IKB Nederland Varken dan kunt u zonder extra kosten uw I&R meldingen doen. Meer informatie vindt u in de volgende link: IR zonder extra ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 13 – 2018

We krijgen de laatste tijd veel vragen over de I&R-tarieven bij IKB Nederland

Het antwoord is simpel: Deelnemers aan IKB Nederland betalen niets extra’s voor I&R. IKB Nederland is een door RVO aangewezen databank voor I&R van varkens. Maar ook schapen en geiten kunt u melden via de I&R van IKB Nederland. Zelfs houders die Verin laten certificeren voor IKB, kunnen voor € 15,- hun I&R-meldingen doen achter het portaal van IKB Nederland. Op deze manier kunnen ze voor een laag ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 11 – 2018

IKB Nederland ook I&R-databank voor schapen en geiten

De I&R-module van IKB Nederland voor varkens wordt veelvuldig gebruikt door veehouders, slachterijen en handelaren. Grote voordelen van I&R bij IKB Nederland zijn het gemak en de snelle werkwijze bij het uitvoeren van de handelingen. Daarnaast wil IKB Nederland ook de I&R-databank zijn voor alle diersoorten. Vanaf nu biedt IKB Nederland ook de I&R-module voor schapen- en geitenhouders aan. Iedereen die lid is bij IKB Nederland kan zijn gewenste diersoorten instellen boven in ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 10 – 2018

       
Lengte staarten biggen/varkens voor Beter Leven keurmerk

In de reglementen van diverse keurmerken is de minimale staartlengte van varkens/biggen opgenomen. Onder meer Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming hecht hier grote waarde aan. Voor biggen die bestemd zijn voor de vleesvarkenshouderij dient op het moment van couperen de staartlengte 2.5 cm te zijn. Voor vrouwelijke biggen, bedoeld voor de opfok tot zeug ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 9 – 2018

 

     

Ontwikkeling van het aantal deelnemers in de modules van IKB Nederland Varkens

IKB Nederland is de grondlegger van private kwaliteitssystemen en is sterk verankerd in de markt bij veehouders en slachterijen. Daarbinnen is IKB Nederland Varkens het kwaliteitskeurmerk in de varkenshouderij, dat tevens de ...

Lees verder →
0
Pagina 1 van 13 12345...»