I&RVL meldingen via Varkenspost.nl

I&RVL Meldingen

Er is een grote verandering op komst betreft de registratie van de aan- en afvoer van uw dieren. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de Identificatie en registratie varkensleveringen (I&R VL) overgenomen van een verordening bij het productschap in een wetgeving door de overheid. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn wil Varkenspost.nl u informeren over wijzigingen die invloed hebben op uw bedrijf. Deze verandering heeft vanaf 4-10-2015 gevolgen voor uw transportmeldingen. Deze datum is in ...

Lees verder →
0

Bereikbaarheid in de vakantieperiode

Producert is tijdens de vakantie van 18-7-2015 tot en met 9-8-2015 telefonisch niet bereikbaar. Spoedzaken zullen per mail beantwoord worden via info@producert.nl. Het Energiecentrum Hardenberg is in deze vakantieperiode gesloten.

Vanaf maandag 10 augustus zijn onze reguliere openingstijden weer van kracht en staan alle bedrijven die gevestigd zijn in Energiecentrum Hardenberg weer volledig tot uw dienst.

Lees verder →
0

Besluiten van IKB Nederland Varkens

Het College van Deskundige van IKB Nederland Varkens heeft afgelopen maand vergaderd en een aantal besluiten genomen. Deze besluiten zijn te vinden in Nieuwsbrief 89 | Juli 2015 | 12e jaargang .
Hierin worden de belangrijkste wijziging van het nieuwe productievoorwaardereglement beschreven. Deze zal vanaf 1-8-2015 ingaan. De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:

  • Reiniging & Ontsmetten; Het College van Deskundige hecht een grote waarde aan het goed reinigen en ontsmetten van veewagens bij varkensbedrijven en slachterijen. Daarnaast worden ...
Lees verder →
0

PO-regeling beëindigd

De Europese Commissie beëindigt de Particuliere Opslagregeling voor varkensvlees officieel vanaf 9 mei.

Aanvragen voor opslag van varkensvlees worden echter nu al niet meer toegekend. Alle aanvragen tot en met 28 april zijn nog toegekend. In de praktijk is de regeling dus nu al beëindigd. Dat meldt Agra-Europe. Het nieuws wordt bevestigd door Frans van Dongen de vertegenwoordiger van de Nederlandse vleesindustrie in Brussel.

De Particuliere Opslagregeling werd ingesteld door de Europese Commissie per 9 maart en was bedoeld om de Europese ...

Lees verder →
0

Geen overtredingen bij eisen nestmateriaal in zeugenhouderij

In de periode 2010- 2014 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in totaal 1318 inspecties op zeugenbedrijven uitgevoerd. De NVWA heeft geen waarschuwingen gegeven of boetes opgelegd voor het niet verstrekken van nestmateriaal, omdat vrijwel alle bedrijven gebruik kunnen maken van een uitzonderingsclausule. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Het Besluit Houders van Dieren schrijft voor dat zeugen en geiten in de laatste week voor het werpen over voldoende en adequaat ...

Lees verder →
0

Varkenshouderijsector hoeft minder af te dragen voor DGF

De Producentenorganisatie Varkenshouderij heeft op 30 april een akkoord bereikt met het ministerie van Economische Zaken over het Diergezondheidsfonds (DGF). De bedragen die de varkenshouderij zelf moet betalen bij een eventuele uitbraak van dierziekten zoals Klassieke en Afrikaanse varkenspest, blaasjesziekte en mond- en klauwzeer dalen in het nieuwe akkoord met miljoenen euro’s. Het plafondbedrag voor Afrikaanse varkenspest en blaasjesziekte wordt verlaagd van 42 miljoen euro tot 30 miljoen euro. Dit bedrag daalt nog verder, tot 22 miljoen euro, mocht de ...

Lees verder →
0

Bij Varkenspost.nl altijd inzage in de bloeduitslagen

Nadat het Productschap is beëindigd heeft  de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de administratieve controle op registratie van de te onderzoeken bloedjes voor de ziekte van Aujeszky en klassieke varkenspest overgenomen. Als varkenshouders heeft u in de databank van Varkenspost.nl inzage in de bloeduitslagen en het aantal ingeleverde bloedjes van Salmonella maar indien gewenst ook voor de Ziekte van Aujeszky en Klassieke Varkenspest.
Ook vindt u achter uw login uw inspectierapporten, ...

Lees verder →
0

Wijzigingen in administratieve controle dierziektepreventie

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de productschappen opgeheven. Het ministerie van Economische Zaken heeft de publieke taken overgenomen. Omdat het nu overheidsregelgeving betreft is vanaf 1 januari 2015 voor de handhaving van de bloedtapverplichtingen voor de Ziekte van Aujeszky en de Klassieke Varkenspest het bestuursrecht van toepassing in plaats van het tuchtrecht. Het bestuursrecht geldt ook voor de handhaving op de varkensleveringen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de administratieve controle en ...

Lees verder →
0

Inbreng gevraagd voor herziening MDV 2015

In 2015 voert SMK een periodieke herziening uit van het huidige certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij van MDV9 naar MDV10. Hierbij hecht SMK grote waarde aan inbreng vanuit de praktijk. Leveranciers van stalsystemen en –apparatuur, veehouders en anderen kunnen hun inbreng op het huidige certificatieschema of nieuwe ontwikkelingen melden aan SMK. Dat kan door het herzieningsformulier in te sturen met een concreet voorstel voorzien van een korte argumentatie.

Verzoeken tot wijziging of het opnemen van een nieuwe techniek, worden alleen beoordeeld indien ...

Lees verder →
0

Inbreng gevraagd voor herziening Maatlat Duurzame Veehouderij

In 2015 voert SMK een periodieke herziening uit van het huidige certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij van MDV9 naar MDV10. Hierbij hecht SMK grote waarde aan inbreng vanuit de praktijk. Leveranciers van stalsystemen en –apparatuur, veehouders en anderen kunnen hun inbreng op het huidige certificatieschema of nieuwe ontwikkelingen melden aan SMK. Dat kan door het herzieningsformulier in te sturen met een concreet voorstel voorzien van een korte argumentatie.

Verzoeken tot wijziging of het opnemen van een nieuwe techniek, worden alleen ...

Lees verder →
0
Pagina 11 van 13 «...910111213