Beter Leven Keurmerk

Voor wie?logo-beter-leven-kenmerk-wide

Het Beter Leven keurmerk is voor varken-, rund-, pluimvee- en konijnenhouders, die het product ‘vlees’ of ‘eieren’ willen certificeren.

 

Wat wordt geïnspecteerd en gecertificeerd?

Op het veebedrijf worden diverse punten met betrekking tot de bedrijfsvoering beoordeeld. De focus ligt hierbij met name op een hoger niveau van dierwelzijn. Enkele voorbeelden zijn meer ruimte voor de dieren, geen staart couperen en gecertificeerd transport.

 

Wat is de toegevoegde waarde van het keurmerk?

Bedrijven met een certificaat voor het ‘Beter Leven keurmerk’ kunnen aantoonbaar maken dat zij aan hogere eisen op gebied van dierwelzijn voldoen. De consument heeft op deze wijze de garantie dat vlees of eieren met een Beter Leven keurmerk duurzaam geproduceerd zijn.

 

Wie stelt de eisen met betrekking tot het keurmerk op?

Eigenaar van het keurmerk is de Dierenbescherming. Zij stellen ook de eisen op met betrekking tot de verschillende diertypes.

 

Aanvullende modules

Het Beter Leven keurmerk kent een sterrensysteem dat loopt van 1 tot en met 3 sterren. Hoe meer sterren hoe diervriendelijker geproduceerd. Criteria voor deze verschillende sterren kunt u hier vinden.

U kunt zich bij Producert aanmelden voor de inspectie en certificering van het Beter Leven keurmerk. Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt voor het Beter Leven keurmerk, dient u dit via een ketenregisseur aan de Dierenbescherming doen. Uw handelaar of slachterij kan u in contact brengen met de ketenregisseur van de slachterij.

 

Combinatiecontroles

Waar mogelijk voert Producert combinatie controles uit. Op deze wijze hoeft er maar één keer tijd vrijgemaakt te worden door de veehouder en levert dit de veehouder daarnaast ook een besparing op.

Combinatiecontroles die mogelijk zijn met het Beter Leven keurmerk zijn:

  • IKB Nederland Varkens
  • IKB Nederland Runderen
  • Producert Gecertificeerd Scharrelvlees
  • Monstername van water
  • Milieukeur Varkens