Nieuwsberichten

Producert nieuwsbrief 8 – 2022

Vakantieperiode
In verband met een beperkte bezetting in de vakantieperiode zal er een aanpassing plaatsvinden in de bereikbaarheid van IKB Nederland. Wij zijn bereikbaar van 8.00 uur tot 12.00 uur. Mocht u in deze periode vragen hebben, zorg er dan voor dat u deze tussen 8.00 en 12.00 uur stelt via telefoon of per e-mail voor 11.00 uur.

E-mails ontvangen na 11:00 uur zullen mogelijk de volgende dag behandeld worden.

Tijdig oplossen sancties
Heeft u een sanctie opgelegd gekregen tijdens een inspectie? Dan ontvangt u van Producert een brief waarin wordt aangegeven wat deze sanctie is, en hoe u deze moet oplossen. Bij keurmerken zoals het Beter Leven keurmerk wordt ook de ketenregisseur op de hoogte gebracht. Een ketenregisseur kan u helpen en adviseren hoe u in uw situatie de sanctie kunt oplossen, maar kan nooit bepalen of de oplossing juist is. Uiteindelijk bent u als deelnemer verantwoordelijk voor de juiste oplossing. De beoordeling of de oplossing voldoet wordt altijd gedaan door een inspecteur en de certificatieafdeling van Producert.

Wat is de taak van IKB Nederland
IKB Nederland ontwikkeld en beheert keurmerken voor u als varkenshouder, rundveehouder, paardenhouder, dierentransporteur en dierenarts. Door specifieke kennis in deze sectoren is IKB Nederland steeds in staat om nieuwe keurmerken te ontwikkelen.

Doordat wij denken vanuit onze klant zijn de keurmerken van IKB Nederland zo praktisch mogelijk ingericht. Op onderdelen die worden gecontroleerd laat u als veehouder met het certificaat zien dat u voldoet aan het reglement, en aan een aantal wettelijke vereisten. Andere controle punten zijn bovenwettelijk en kunnen na goedkeuring van het College van Deskundige eveneens worden opgenomen in de reglementen. De keurmerken van IKB Nederland zijn altijd het basis keurmerk waarna een keuze gemaakt kan worden om ook een aanvullende modules te laten inspecteren en certificeren zoals bijvoorbeeld het Beter Leven keurmerk (BLK), Qualität und Sicherheit(Q&S) of Global GAP. Overleg altijd met uw afnemer welk keurmerk deze echt nodig heeft.

Wat is de taak van Producert
Producert voert als Certificerende Instelling de inspectie en certificering uit op varkens- en rundveebedrijven voor IKB Nederland, het Beter Leven keurmerk, Q&S, Holland Varken, bronwater, etc. Producert is onafhankelijk van IKB Nederland en is door de raad van Accreditatie geaccrediteerd volgens de norm NEN ISO 17065 en NEN ISO 17020.

Producert Facebook
U kunt Producert nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de Facebookpagina van Producert te gaan. Door onze pagina te liken blijft u op de hoogte van de nieuwtjes op het gebied van de veehouderij. Meer informatie over Producert voor alle diersoorten vind u op onze website https://www.producert.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.00 uur. En per e-mail op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00.

0