Nieuwsberichten

Producert nieuwsbrief 20 – 2021

Aangepaste openingstijden rondom de feestdagen
Rondom de feestdagen zal Producert een aantal dagen niet of beperkt bereikbaar zijn. Naast deze dagen zullen wij onze reguliere openingstijden hanteren. Wij zullen dan op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn van 8.00 uur tot 12.00 uur, en per email op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Week 52:           

Vrijdag 31 december        Gesloten i.v.m. oudejaarsdag

IKB Nederland Runderen, het Beter Leven Keurmerk, Natuurvlees-Nederland en Producert Gecertificeerd Scharrelvlees
Wij zien het aantal deelnemers aan IKB Nederland Runderen verder toenemen. Vooral het aantal deelnemers in de vleesveehouderij met onder andere zoogkoeien groeit snel. Het reglement van IKB Nederland Runderen is gericht op alle vleesveehouders. De omvang maakt niet uit. Rundveehouders met kleinere aantallen dieren kunnen ook gewoon deelnemen aan dit keurmerk. Maar ook de grotere vleesveehouders hebben veel voordelen bij IKB Nederland Runderen.

Voor u als deelnemer is het vooral handig dat de IKB Nederland Runderen inspectie gelijktijdig met het Beter Leven Keurmerk runderen 2 sterren, Natuurvlees-Nederland en/of Producert Gecertificeerd Scharrelvlees kan worden uitgevoerd. U bespaart hiermee extra tijd voor inspecties. Iedere deelnemer ontvangt een account voor het portaal van IKB Nederland waar u onder andere gratis de I&R registratie voor uw runderen kunt doen. Ook uw dierenarts dient een portaal aan te maken voor het vastleggen van de 1 op 1 relatie en kan hier ook diverse documenten uploaden zodat hij het niet meer toe hoeft te sturen. U heeft dan altijd snel het juiste document bij de hand. In uw portaal vindt u ook de inspectie rapporten en certificaten van de regelingen waar u aan deelneemt. Heel handig als u nog een keer wilt checken wat het resultaat van de inspecties was.

Zelfcontrole verboden stoffen
Veehouders die dieren voor voedselproductie produceren moeten voldoen aan EU verordeningen voor de zelfcontrole verboden stoffen. Het is voor de sectoren belangrijk dat er geen verboden stoffen in het vlees komen. Om hiervoor een borging op te zetten, zijn er in meerdere sectoren controle systemen. Voor de rundveesector is dit nog niet ingericht en is er een nieuwe stichting bezig met de inrichting voor alle slachtrunderen uit vleesvee of uitstoot van melkvee, namelijk RundNL. IKB Nederland Runderen staat hier positief tegenover en stelt zich open om bij een formeel verzoek te beoordelen om deelname aan de zelfcontrole verboden stoffen op te nemen in het reglement van IKB Nederland Runderen. We houden u op de hoogte als hierin ontwikkelingen zijn. Voor varkens heeft IKB Nederland een eigen monitoringsysteem opgezet met monstername van voer, water en urine, waarbij de analyse van de monsters plaatsvindt door een geaccrediteerd laboratorium.

Reglementen en productievoorwaarden van IKB Nederland
Per 01-01-2022 gelden er nieuwe versies van de reglementen en productievoorwaarden, hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen vermeld:

IKB Nederland Varkens en QS versie 13.0
– Commercieel binnenlands transport voor aanvoer op het bedrijf, en afvoer vanaf het bedrijf, van biggen, varkens en zeugen dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende transporteur. Het kwaliteitssysteem van de erkende transporteur dient opgenomen te zijn in het register van IKB Nederland.
– Het gebruik van Colistine dient te worden besproken in het advies- en expertteam en dient te zijn opgenomen in het plan van aanpak bij een dierdagdosering van 2 of meer jaren in actieniveau.
– In het bezoekverslag dient door de dierenarts een verklaring te worden vastgelegd dat er op dat moment geen klinische verschijnselen aanwezig zijn, veroorzaakt door dierziekten, welke zijn opgenomen op de OIE-lijst. PRRS is uitgezonderd.

Gecertificeerd Dierenarts Nederland versie 2.0
– Bij een tweede, derde of vierde achtereenvolgend jaar met een dierdagdosering in actieniveau dient er voor 1 april een advies- / expertteam te worden samengesteld waarmee de oorzaak en aanpak besproken wordt. Een verslag hiervan moet worden vastgelegd en zijn geüpload achter de inlog van IKB Nederland.
– In het bezoekverslag dient door de dierenarts een verklaring te worden vastgelegd dat er op dat moment geen klinische verschijnselen aanwezig zijn, veroorzaakt door dierziekten, welke zijn opgenomen op de OIE-lijst. PRRS is uitgezonderd.

IKB Nederland Paard versie 2.7
– In de paardenbox of groepshok met pony’s of paarden is minimaal 1 object als afleiding/speelmateriaal beschikbaar.
– In de paardenbox of groepshok dient het daglicht of kunstlicht overdag minimaal 40 lux te hebben op oogniveau van het paard.
– Een trainings- of stapmolen dient te zijn voorzien van een CE markering en een gebruikershandleiding.
– Er dient een digitale relatie (digitale koppeling) aanwezig te zijn op het dierplatform tussen de dierenarts en de paardenhouder waardoor documenten uitgewisseld kunnen worden.
– Ieder deelnemend bedrijf dient ontvangen klachten over het product te registreren.

In de overige reglementen van IKB Nederland zijn geen wijzigingen doorgevoerd.

Producert Facebook
U kunt Producert nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de Facebookpagina van Producert te gaan. Door onze pagina te liken blijft u op de hoogte van de nieuwtjes op het gebied van de veehouderij. Meer informatie over Producert voor alle diersoorten vind u op onze website https://www.producert.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.00 uur. En per e-mail op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00.

0