Nieuwsberichten

Producert nieuwsbrief 1 – 2022

Vergelijken en besparen
Steeds meer vleesveehouders hebben voor hun afzet een Beter Leven keurmerk certificaat nodig. De ketens voor de afzet van het rundvlees willen hier dan vaak ook iets extra voor betalen. Producert is goed bekend met de vleesveehouderij. Zowel de helpdesk, als de inspecteurs kennen deze tak. Aangezien de marges ook in het vleesvee niet groot zijn, is het goed om eens een keer te vergelijken. Een extra voordeel van Producert is dat, als u de kosten voor inspectie en certificering voor IKB Nederland runderen en het Beter Leven keurmerk vergelijkt, u bij ons ook nog eens bespaart.

Verzoek interview door NVWA voor Ketenborging
IKB Nederland Varkens is sinds 2019 geaccepteerd als kwaliteitssysteem voor deelname aan Ketenborging. Onderdeel hiervan is dat de NVWA jaarlijks beoordeeld of het IKB Nederland Varkens systeem voldoet aan de voorwaarden voor Ketenborging. Het onderzoek zal zich richten op onderdelen om te beoordelen of de NVWA bij IKB Nederland Varkens deelnemers aangepast toezicht kan invoeren. Willekeurig zal de NVWA hiervoor een aantal deelnemers aan Nederland Varkens telefonisch benaderen voor afspraak om een kort interview te mogen doen. In het interview zal gevraagd worden naar uw ervaring met de inspectie en certificering door Producert en zal gevraagd worden naar inzage in de laatste twee inspectie rapporten. Deze heeft u achter uw login. Tevens zal gevraagd worden om een kort bezoek in de stal te mogen doen. Het bezoek is nadrukkelijk geen inspectie van het bedrijf, maar onderdeel van een onderzoek naar de werking van het systeem voor Ketenborging. Vanaf half februari kunt u benaderd worden voor het maken van een afspraak.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Producert.

Corona maatregelen
Tijdens een inspectie op uw bedrijf zal de inspecteur van Producert afstand houden ten opzichte van u en uw medewerkers. Wij vragen u ook voldoende afstand te houden tot onze inspecteurs. Bij een inspectie op uw bedrijf zullen zij de nodige voorzorgsmaatregelen treffen en een mondkapje dragen indien u dit prijs op stelt. De inspecties zullen op locatie blijven plaats vinden.

Producert Facebook
U kunt Producert nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de Facebookpagina van Producert te gaan. Door onze pagina te liken blijft u op de hoogte van de nieuwtjes op het gebied van de veehouderij. Meer informatie over Producert voor alle diersoorten vind u op onze website https://www.producert.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.00 uur. En per e-mail op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00.

0