Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 8 – 2017

Politiek in de dierhouderij

IKB Nederland signaleert op dit moment in de dierhouderij veel praatgroepjes die over tal van onderwerpen een mening ventileren. Deze groepen zijn ontstaan na het opheffen van de productschappen. Ze opereren los van elkaar en lijken zich heel belangrijk te vinden. Ze hebben wel iets weg van politieke partijen. Men noemt zich een werkgroep of een taskforce met allerlei bestuurders die vergaderen en zich willen profileren. Het belang van de dierhouderij , transporteurs of dierenartsen wordt daar vaak vergeten, net als in de politiek.

IKB Nederland doet niet mee aan deze vorm van politiek bedrijven. Het College van Deskundigen heeft een eigen verantwoordelijkheid en neemt zelfstandig besluiten, natuurlijk na gedegen afwegingen. Voorstellen zijn vanzelfsprekend altijd welkom maar derden leggen IKB Nederland niets op. Daarnaast zorgt het bestuur voor het uitvoeren van de besluiten en heeft goede contacten met het de wetgever zoals het ministerie , NVWA, SDa of RVO. Deze lijn van zakelijke belangenafweging wordt door de klanten van IKB Nederland volop gewaardeerd en blijkt al bijna 15 jaar een succes. Altijd met het doel dat het voordelen moet opleveren voor de dierhouders. Wilt u meer informatie dan kunt u die vinden op www.ikbnederland.nl.

IKB Nederland en het project Kritische Succesfactoren(KSF)

Dit onderzoek richt zich op de factoren die met succes, en zonder de gezondheid en het welzijn van de varkens te kort te doen, leiden tot een reductie van het gebruik van antibiotica op de groene bedrijven. Dit zijn dus de varkensbedrijven die qua dierdagdosering in de groene zone vallen. IKB Nederland heeft voor deelname aan dit onderzoek een aantal varkenshouders per brief benaderd. De varkenshouderijsector en het ministerie van Economische Zaken hebben dit project gezamenlijk opgezet en voeren dit ook samen uit. Deelnemende varkenshouders worden geïnterviewd. Aan de hand van een aantal vragen kan de desbetreffende varkenshouder aangeven welke factoren op zijn bedrijf met succes invloed hebben op een verlaging van de dierdagdosering. Als de varkenshouder daarvoor een machtiging heeft afgegeven, zorgt IKB Nederland voor digitale doorgifte van de data betreffende het antibioticagebruik.

Aandelen IKB Nederland (Verenigde Nederlandse Compagnie)

Zoals u weet is IKB Nederland een onderdeel van De Groene Belangenbehartiger(DGB). Nu DGB onder de vlag van de Verenigde Nederlandse Compagnie(VNC) beursgenoteerd is geworden, krijgen we regelmatig vragen van klanten hoe ze aandelen VNC kunnen kopen. We merken dat klanten het een voordeel vinden dat ze eigenaar kunnen worden van hun eigen IKB Nederland keurmerk. Ze zijn trots op zowel hun dieren en hun bedrijf als op hun keurmerk IKB Nederland. Door aandelen te kopen worden deze ondernemers voor een stukje eigenaar van het geheel en versterken ze de agrarische belangen. De groei van DGB zal door deze beursgang positief worden beïnvloed, hetgeen resulteert in een goed rendement op de aandelen. Bij de meeste banken kunt u aandelen kopen en verkopen. Naast banken zijn er ook andere organisaties zoals DEGIRO, waar u eenvoudig en met weinig kosten aandelen kunt kopen. Misschien ook iets voor u?

Eerste of tweede keus middelen antibiotica in beeld

Zowel veehouders als dierenartsen kunnen achter hun inlog bij IKB Nederland direct zien of een antibioticum of ander geneesmiddel een eerste, tweede of derde keus middel is. De antimicrobiële middelen die in de diergeneeskunde worden gebruikt zijn op basis van werkzame stof ingedeeld in eerste, tweede en derde categorie. Uw dierenarts is de vakman die u precies de voorwaarden voor eerste, tweede en derde keus middelen kan uitleggen. De registratie in de databank achter uw login maakt het voor u en uw dierenarts gemakkelijk om meer inzicht in het gebruik te hebben.

Aanvullend bedrijfsgezondheidsplan

Bedrijven, die met hun dierdagdosering drie achtereenvolgende periodes in de signaleringswaarde (het oranje gebied) vallen, zullen evenals de bedrijven die in het actiegebied zitten, ook een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan moeten gaan opstellen. Zowel voor u als voor uw dierenarts is dit nog nieuw. Wanneer u een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan moet insturen zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

IKB Nederland Facebook en LinkedIn
U kunt IKB Nederland nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de facebookpagina van IKB Nederland te gaan. Door IKB Nederland uit te nodigen als vriend kunt u bijvoorbeeld volgen wat de inspecteurs van Producert dagelijks meemaken. Ook kunt u Mark Logtenberg en Leo Verheijen op Facebook en LinkedIn benaderen.

Meer informatie over IKB Nederland voor alle diersoorten vind u op www.ikbnederland.nl

 

0