Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 23 – 2016

Inspecteurs van Producert gecertificeerd

De inspecteurs en certificatiemedewerkers van Producert zijn gekwalificeerd op hun vakgebied en voldoen aan de hoge normen van Auditvaardigheden, Lead Auditor ISO 9001:2015 of KAM Manager. Afgelopen maanden zijn de inspecteurs weer bijgeschoold en hebben zij de benodigde diploma’s behaald. Het onafhankelijke Bureau Veritas verzorgt deze opleidingen. Onze inspecteurs worden dus regelmatig bijgeschoold zodat zij u optimaal van dienst kunnen zijn bij een inspectie. Welke inspecteur er ook komt op uw bedrijf, het zijn altijd vakkundige en gedreven mensen die weten wat een boerenbedrijf is.

certificaat niels

Inspecteur Niels van de Berg heeft het kwaliteitsniveau Lead Auditor ISO 9001:2015 behaald.

Uitspraak van een klant na een telefoongesprek met de helpdesk

“Ik wil nog één ding zeggen, al jullie inspecteurs zijn toppers, want of nu Floor, Niels of Amanda komt het is altijd correct zakelijk en toch gezellig”. Een beter oordeel over kwaliteit en omgang met de klant kunnen we niet krijgen.

Floor tijdens inspectie
Inspecteur Floor tijdens een inspectie op het vermeerderingsbedrijf van Dhr. Lagemaat.

IKB Nederland Varkens Productievoorwaardenreglement

Het College van Deskundigen van IKB Nederland heeft de extra module Welfare Plus besproken. Enkele door het College gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het reglement, zodat dit nu praktijkrijp is. Met Welfare Plus hebben varkenshouders de mogelijkheid de stallen te laten certificeren voor Beter Welzijn. Dit kan met extra leefruimte en extra voorzieningen zoals afleidingsmaterialen. Vanaf 1-1-2017 zal de module Welfare Plus voor iedereen beschikbaar zijn. Vraag de inspecteur hiernaar als de inspectie uitgevoerd wordt.

I&R VL-module van Varkenspost.nl werkt echt goed

Vaak horen we dat onze klanten zeer te spreken zijn over onze praktische I&R VL-module. Ook steeds meer varkenshandelaren vertellen hun klanten dat het aan- en afmelden en aanvragen van transporten veel makkelijker werkt bij ons als bij de POV. Wel logisch want IKB Nederland en Varkenspost.nl ontwikkelen I&R met praktijkmensen en luisteren steeds naar de boeren. Het geluid van de POV dat iedereen daar “moet” melden, wordt door onze klanten dan ook niet echt serieus meer genomen. IKB Nederland behartigt de belangen van klanten door I&R makkelijk en praktisch te maken en alles achter één login te ontwikkelen. De IKB Nederland-deelnemers zijn zeer tevreden over de mogelijkheden. De belangenbehartiging mag dan bij de POV liggen, de commerciële producten zoals IKB Nederland, I&R, registratie van antibiotica, dierdagdosering of bloedmonitoring zijn zaken die wij beter kunnen regelen.

I&R logo
De I&R-module die voor iedere IKB Nederland-deelnemer kosteloos beschikbaar is.

IKB Nederland Sancties

Onze inspecteurs beoordelen of uw bedrijf certificaatwaardig is. Zij gaan na of u voldoet aan het reglement. Ze zoeken dus niet naar afwijkingen maar auditen uw bedrijf op een professionele manier. Regelmatig horen wij van klanten dat ze deze wijze van inspecteren van onze medewerkers waarderen. Natuurlijk vindt niemand een sanctie prettig maar het zijn verbeterpunten voor uw bedrijf, noodzakelijk ter verkrijging van het hoogwaardige IKB Nederland-certificaat. En daar gaat het u uiteindelijk om.

 

0