Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 14 – 2017

Ook in het signaleringsgebied een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan insturen

Tot op heden is het opstellen van een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan alleen verplicht voor bedrijven die met het gebruik van antibiotica in het actiegebied(rood) zitten. De TF ABRES-werkgroep heeft nu aan de IKB systemen gevraagd om varkensbedrijven die zich met één of meerdere diercategorieën gedurende drie opeenvolgende periodes in het signaleringsgebied(oranje) bevinden, eveneens een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan te laten opstellen. Het startpunt komt te liggen op 1-7-2017. Er wordt gerekend met 3 halfjaarlijkse periodes vanaf 1-1-2016. Voor zover dit voor u van toepassing is, ontvangt u hierover in augustus een brief van IKB Nederland.
U dient dan samen met uw dierenarts een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan op te stellen en dit te uploaden achter uw inlog op www.ikbnederland.nl.

Afscheid Frans van der Struijk als lid van het College van Deskundigen IKB Nederland

Frans van der Struik, een van onze leden van het eerste uur, heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden in het College van Deskundigen om gezondheidsredenen te willen beëindigen. Frans heeft zich vanaf het begin van IKB Nederland volledig ingezet voor het College. Hij was als varkenshouder erg betrokken bij IKB Nederland, waarbij hij op zijn eigen wijze steeds het belang van de varkenshouders kritisch in het oog hield. Wij danken Frans van harte voor zijn tomeloze inzet als praktiserend varkenshouder.

 

Vacature College van Deskundigen IKB Nederland

Het College van Deskundigen van IKB Nederland (CvD IKBNV) heeft op dit moment een vacature voor een varkenshouder. We zoeken bij voorkeur een varkenshouder met een vermeerderingsbedrijf, c.q. gesloten bedrijf die vooruitstrevend wil meedenken over de reglementen van IKB Nederland. Het College vergadert tweemaal per jaar. In het College zitten naast varkenshouders ook vertegenwoordigers van slachterij, voerfabriek, handel en transport. Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons kantoor opnemen. We geven u dan graag een toelichting over de inhoud van de functie.

Check uw alarmsystemen regelmatig

Warm weer met daarnaast ook onweersbuiten vergroten de kans op stroomuitval op uw bedrijf. Daarom is het belangrijk de alarmsystemen op uw bedrijf goed te checken. Maandelijkse controle van de alarmsystemen evenals de registratie hiervan is een voorwaarde binnen de kwaliteitssystemen. Door de dagelijkse drukte op het bedrijf wordt dit weleens vergeten. Vandaar dat IKB Nederland Varkens u er graag aan helpt herinneren om uw alarmsystemen en noodstroomvoorzieningen regelmatig te (laten) controleren. Door tijdig en regelmatig te testen kunt u als varkenshouder natuurlijk ook vervelende situaties voorkomen. Wij zien dat bedrijven die dit meenemen in hun planning of protocol hierop vaak het best voorbereid zijn.

Check uw alarmsysteem en noodstroomvoorziening regelmatig, zodat u op een eventuele stroomuitval bij uw bedrijf bent voorbereid

0