Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 11 – 2017

POV- miljoenen

Tot onze verbazing lazen we de afgelopen week dat de POV volgend jaar geld gaat vragen voor I&R. Was de POV niet de partij die riep dat IKB Nederland in de beginfase van de databanken te commercieel was? Eerst heeft de POV de miljoenen opgemaakt die nog resteerden vanuit het Productschap en die bestemd waren voor de boeren. Nu vraagt diezelfde POV weer enkele miljoenen uit de reserves van de NVV en de LTO. Reserves die konden worden opgebouwd met ledengeld omdat o.a. tal van bestuurders en andere leden jarenlang gratis gewerkt hebben in het belang van de sector. Daarbovenop komt nu dus vanaf 2018 ook nog een bedrag per lid voor I&R. Als het in de toekomst werkelijk komt tot een samengaan van NVV en LTO tot één belangenbehartiger dan is IKB Nederland daar niet op tegen, mits deze organisatie zich inderdaad voor de volle 100% inzet voor de belangenbehartiging van varkenshouders. De uitvoerende taken worden al jaren naar volle tevredenheid van de dierhouders door IKB Nederland uitgevoerd en dat moet volgens de gecertificeerde schakels ook zo blijven. Samen met alle schakels in de keten van slachterijen tot dierenartsen, voerleveranciers, handelaren en transporteurs worden regelmatig optimalisaties gedaan van de keurmerken van IKB Nederland. Dit sterke handelsmerk is voor de afnemers de basis voor de borging van de kwaliteit van de dieren.

Aanpassing sanctie in het reglement van IKB Nederland

Het College van Deskundigen van IKB Nederland heeft de sanctionering van artikel 5.3 van het reglement aangepast. Voorheen stond hier een herinspectie(code 2)voor, maar dit is gewijzigd in een waarschuwing (code W). De aanpassing is een gevolg van gebleken onduidelijkheid bij de deelnemers over deze sanctionering. In mei komt het College van Deskundigen weer bij elkaar en wordt de aanpassing geëvalueerd. In principe wil iedere deelnemer zijn bedrijf er netjes en ordelijk bij hebben liggen. Rommel of bouwmaterialen die tegen of rond de stal liggen en die men vergeten is om op te ruimen, horen daar niet bij. Een waarschuwing vanuit een inspectie van IKB Nederland kan hierbij ondersteunend werken.

Scheiding schoon en vuil bedrijfsgedeelte

Ingevolge het reglement van IKB Nederland dient ieder bedrijf een duidelijke fysieke scheiding te hebben tussen het schone en vuile bedrijfsgedeelte. Check eens op uw bedrijf of dit nog steeds goed geregeld is. Bij meerdere stallen op dezelfde locatie dient er minimaal een ketting of iets soortgelijks te zijn, waardoor deze scheiding van dier-, voer-, materialen- en personenverkeer gerealiseerd wordt. Alleen wanneer het bedrijf bestaat uit één stal kan de buitenmuur als enige grens worden beschouwd. Aan de hand van de plattegrond van het bedrijf is goed in beeld te krijgen waar de eventuele zwakke punten zitten.

Vacatures inspecteur IKB Nederland

Producert zoekt wegens uitbreiding en nieuwe ontwikkelingen enkele gedreven medewerkers die opgeleid willen worden tot inspecteur in de veehouderij. Heb je een hbo-of mbo-opleiding met enkele jaren werkervaring in veehouderij en in het bijzonder met de varkenshouderij, dan raden wij je aan om te solliciteren.

Na je opleiding ga je volgens een door het kantoor gemaakte planning bedrijven inspecteren voor diverse modules, waarbij we afhankelijk van je kwalificaties en woonplaats de planning opstellen. Wij raden ook schoolverlaters aan om te solliciteren. We zijn op zoek naar inspecteurs in meerdere regio’s.

Trekt dit je aandacht en zou je graag deze functie willen vervullen? Stuur dan je CV en sollicitatiebrief zo spoedig mogelijk naar solliciteren@dgbbv.nl onder vermelding van Inspecteur Producert.

IKB Nederland Facebook en LinkedIn

U kunt IKB Nederland nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de facebookpagina van IKB Nederland te gaan. Door IKB Nederland uit te nodigen als vriend kunt u bijvoorbeeld volgen wat de inspecteurs van Producert dagelijks meemaken. Ook kunt u Mark Logtenberg en Leo Verheijen op Facebook en LinkedIn benaderen.

0