Nieuwsberichten

IKB Nederland Varkens sluit MKS in 2014 goed af

In 2014 zijn er ruim voldoende monsters onderzocht door Producert inzake de verordening Monitoring Kritische Stoffen (MKS) van het Productschap Vee en Vlees  (PVV). In het begin van 2014 was er bij zowel het PVV zelf, maar ook bij de beide IKB systemen in de varkenshouderij, onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan van de verordening MKS. IKB Nederland Varkens heeft daarom al eind 2013 een verzoek aan IKB Varken (Verin) gedaan om als IKB systemen gezamenlijk een MKS programma op te zetten. Hierin zou de monstername zich meer op voer dienen toe te spitsen
In de berichtgeving van GroeNieuws van augustus 2014 en ook bij de verschillende nieuwsbrieven op www.varkenspost.nl en www.ikbnederland.nl is al eerder toegelicht wat de achtergronden zijn van het iets later starten volgens de  verordening MKS. Vreemd is het dat het productschap in hun laatste vergadering nog een besluit neemt door een brief te sturen naar IKB Nederland Varkens. De verdeling over het jaar zou volgens het PVV bestuur niet voldoen aan de verordening. Dat dit een logisch gevolg is van het later starten door de onduidelijkheid van het PVV daar wordt even aan voorbijgegaan.

Resultaat MKS bemonstering door Producert in 2014
Belangrijk voor de varkenshouderij is dat IKB Nederland Varkens de juiste besluiten heeft genomen om toch voldoende monsters te nemen. Ook zijn conform de Verordening naast voermonsters ook urine en drinkwater monsters genomen. Daar is eenmaal een positieve uitslag uitgekomen welke in overleg met Ducaris door Producert is her bemonsterd. Nadien bleek er niets aan de hand en is het bedrijf vrijgegeven.

0