Nieuwsberichten

Hygiëne varkenshouderij

Beste Varkenshouder en bedrijfsbezoeker,

In verband met o.a. het PED virus maar ook andere besmettelijke dierziektes willen wij u erop wijzen om extra alert te zijn op de hygiëne op en rond uw bedrijf. Ook overige bedrijfsbezoekers verzoeken wij om zich stipt aan de voorschriften van het varkensbedrijf te houden. In het reglement van IKB Nederland Varkens staan de hygiëne voorschriften omschreven en worden op uw bedrijf geïnspecteerd. Tussen de inspectiemomenten dient  de hygiëne het jaar rond op uw varkensbedrijf correct te worden uitgevoerd.

We willen varkenshouders, erf betreders, transporteurs en iedereen die in de varkenssector werkzaam is daarom wijzen op het correct naleven van de hygiëne protocollen op uw varkensbedrijf:

* Er dient een duidelijke fysieke scheiding tussen bedrijfsgedeelte en niet bedrijfsgedeelte te zijn.

* In de omkleedruimte / hygiëne sluis dient zeep,  water,  handdoek en schone bedrijfskleding en schoeisel voor bezoekers aanwezig te zijn.

* Bezoekers dienen zich vooral te melden en dienen de hygiëne voorschriften van het bedrijf na te leven.

*Op de reinigings- en ontsmettingsplaats dient voldoende water en ontsmettingsmiddel aanwezig te hebben en een watervoorziening voor het reinigen van vervoersmiddelen.

Varkenspost.nl vindt het belangrijk dat personen die werkzaam zijn in de varkenshouderij hier steeds samen aan werken. De verantwoording voor het dagelijks naleven van de hygiëne voorschriften is dan ook een verantwoordelijk van de hele varkenssector.

 

0