Producert voert op onafhankelijke wijze de auditten en de certificeringen uit op de bedrijven die vallen
onder het certificeringsschema van Porc D’Or.

Pord Dor

Een Porc D’Or gecertificeerd bedrijf staat voor een onderscheidend niveau in duurzaamheid.

 

 

 

De varkens worden op duurzame wijze grootgebracht. Dit betekent in de praktijk dat er sprake is van een gesloten keten: de varkens zijn geboren en grootgebracht op hetzelfde bedrijf of bij een buurbedrijf. De varkens groeien op bij deskundige varkenshouders met jarenlange ervaring die ondersteund wordt door een vast team van deskundigen. Hierbij valt te denken aan veeartsen en voedingsspecialisten.

Het energieverbruik van de stallen wordt gemonitord en onderling vergeleken met als doel van elkaar te leren en het energieverbruik verder te reduceren. De dierverzorgers en varkenshouders komen jaarlijks een aantal keren bij elkaar om van elkaar te leren, maar ook te worden geïnformeerd over nieuwe zienswijzen in het houden van varkens. Bovenstaande, en nog veel meer, is vastgelegd in een certificeringschema met handboeken en controlelijsten.

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Porc D’Or.