Milieukeur Varkens

Milieukeur

Voor wie?

Het keurmerk  Milieukeur Varkens is voor varkenshouders die het product  “varken” willen laten certificeren op basis van de duurzaamheidseisen van het Milieukeur schema.

 

Wat wordt geïnspecteerd en gecertificeerd?

Op het varkensbedrijf wordt de gehele bedrijfsvoering rondom het varken geïnspecteerd op het gebied van milieu, voeder en water, dierwelzijn en diergezondheid.. Enkele voorbeelden waar je hierbij aan kan denken zijn: huisvesting, emissiewaarden, en noodvoorzieningen op het bedrijf.

 

Wat is de toegevoegde waarde van het keurmerk?

Varkenshouders die het certificaat “Milieukeur Varkens”  hebben kunnen hiermee aantoonbaar maken dat zij de bedrijfsprocessen zo ingericht hebben dat zij duurzaam ondernemen

Met name afnemers die aantoonbaar duurzaam vlees willen be- en  verwerken of verkopen hechten veel waarde aan het Milieukeur Varkens certificaat, omdat dit garanties geeft over de duurzaamheid van de varkens die zij van deze bedrijven ontvangen.

Dit heeft ook meerwaarde voor de consument , die bewust een keuze kan maken voor duurzaam geproduceerd varkensvlees.

 

Wie stelt de eisen met betrekking tot het keurmerk op?

De eigenaar van het keurmerk is SMK. Het beleid en de regels worden opgesteld door een Centraal College van Deskundigen, waarin diverse partijen met kennis van de markt  zitting hebben. Producert adviseert SMK over de regeling waar mogelijk op het gebied van inspectie en certificering.

 

Combinatiecontroles

Waar mogelijk voert Producert combinatie controles uit. Op deze wijze hoeft er maar één keer tijd vrijgemaakt te worden door de veehouder en levert dit de veehouder daarnaast ook een besparing op.

Combinatiecontroles die mogelijk zijn met Milieukeur varkens zijn:

  • IKB Nederland Varkens
  • Producert Gecertificeerd Scharrelvlees
  • Beter Leven Keurmerk
  • Monstername van Water
  • Monstername van PM+