Nieuws & aankondigingen

Nieuwsbrief 9 – 2018

 

     

Ontwikkeling van het aantal deelnemers in de modules van IKB Nederland Varkens

IKB Nederland is de grondlegger van private kwaliteitssystemen en is sterk verankerd in de markt bij veehouders en slachterijen. Daarbinnen is IKB Nederland Varkens het kwaliteitskeurmerk in de varkenshouderij, dat tevens de ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 8 – 2018

IKB Nederland Varkens

Samen met betrokken varkenshouders ontwikkelt IKB Nederland Varkens zich continu. Dit kwaliteitssysteem voor de varkenshouderij is de basis voor iedere aanvullende module. Zowel de wettelijke als bovenwettelijke controlepunten zijn opgenomen in het productievoorwaarden-reglement van IKB Nederland. Ook heeft IKB Nederland overeenkomsten met de door RVO aangewezen databanken voor I&R en de registratie van antibiotica. Tevens worden de bloeduitslagen vanuit de verschillende laboratoria vastgelegd ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrieven van IKB Nederland

Regelmatig publiceert IKB Nederland nieuwsbrieven ter informatie aan IKB Nederland-deelnemers. Zo bent u altijd op de hoogte van actuele zaken vanuit de organgistatie IKB Nederland. Wilt u deze nieuwsbrieven op een later moment nalezen? Op de website van IKB Nederland vindt u alle nieuwsbrieven van de afgelopen tijd. Ook treft u hier steeds meer informatie aan over producten die IKB Nederland aanbiedt voor alle diersoorten. Inloggen naar uw persoonlijke documenten, inspectierapporten of certificaten kunt u eveneens ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 6 – 2018

Wat doet IKB Nederland nog meer ‘naast varkens en runderen?’

IKB Nederland is een keurmerk voor alle diersoorten. Daarnaast is IKB Nederland ook actief in de aanverwante sectoren vleesverwerking, transport en dierenartsen. Het keurmerk van IKB Nederland is ooit ontstaan bij een dierhouder die dit gezamenlijk met de ketenpartners rond het erf heeft opgepakt. In feite werkt IKB Nederland nog steeds op die manier. Nog steeds blijven we dicht bij de wensen van onze klanten. Natuurlijk zijn er in de loop ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 5 – 2018

IKB Nederland en Holland Varken gratis, meld u nu aan.

Let op, dan moet er nu wel snel actie worden ondernomen. 

Vorige week hebben we u al geïnformeerd over de module voor Holland Varken. Evenals bij alle andere modules laat IKB Nederland de keuze volledig bij u als varkenshouder. Zoals u van ons gewend bent bepaald u als varkenshouder zelf dat u deelneemt aan een module. Uit gesprekken met varkenshouders blijkt ook dat ze waarderen dat ze zelf kunnen bepalen ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 4 – 2018

Structuur van IKB Nederland Varkens               

Soms krijgen we van klanten de vraag hoe “alles” bij IKB Nederland in elkaar steekt. Daarom hier een uitleg. DGBBV is de regelinghouder(eigenaar) van de regeling IKB Nederland Varkens. Het College van Deskundigen neemt besluiten en stelt de regeling vast. Aan de hand van deze besluiten wordt het productievoorwaardenreglement gepubliceerd op de website www.ikbnederland.nl. Daarna treedt het nieuwe reglement in werking, op vaste momenten, hetzij op 1 ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 3 – 2018

IKB Nederland en Holland Varken

Binnenkort ontvangt u van Producert een aanmeldformulier voor uw eventuele deelname aan de module Holland Varken. U beslist zelf of u, naast uw IKB Nederland Varkens certificering, mee wilt doen aan deze module. Voor de deelname is vanuit de EU gelden een financiële bijdrage beschikbaar gesteld, waarvoor alle varkenshouders in aanmerking komen. Na volledige goedkeuring door de EU zal de POV overgaan tot het uitkeren van een financiële vergoeding. Deze is door de POV berekend op ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 2 – 2018

Elektrakeuring stallen in IKB Nederland

Twee keer per jaar neemt het College van Deskundigen nieuwe reglementen aan voor IKB Nederland. Dit doet het College aan de hand van actuele ontwikkelingen en na hierover uitvoerig intern, en eventueel met externe deskundigen, gesproken te hebben. Zo is dit jaar de elektrakeuring opgenomen in het Productievoorwaarden Reglement van IKB Nederland Varkens, een belangrijk onderdeel waar het College van Deskundigen vorig jaar een besluit over heeft ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 1 – 2018

HACCP-opleiding

IKB Nederland heeft in een tweedaagse sessie  de inspecteurs, auditoren, certificatie- en kwaliteitsmedewerkers van Producert opgeleid tot specialisten in voedselveiligheid. HACCP is hiervoor het keurmerk in de foodbedrijven. De hygiënevoorwaarden voor de bedrijven in de dierhouderij zijn opgenomen in IKB en de minister heeft aan IKB Nederland een erkenning uitgegeven voor de desbetreffende hygiënecode. Nu alle medewerkers van Producert en IKB Nederland zijn gekwalificeerd voor HACCP, kan IKB Nederland deze extra kwalificatie ook voor de foodbedrijven inzetten. Bij de ...

Lees verder →
0

Nieuwsbrief 27- 2017

Ontstaan en geschiedenis van IKB Nederland

Het is een oude gewoonte om rond de jaarwisseling terug te kijken op het afgelopen jaar. Daarbij komt dan ook vaak het ontstaan van iets in beeld. Het leek ons goed om de geschiedenis van IKB Nederland nog eens in kaart te brengen. Aan de hand van een aantal hieronder genoemde onderdelen blikken we graag met u terug.

  • IKB Nederland is opgericht in 2003. Het heette toen IKB 2004. Hiermee werd de eerste stap gezet ...
Lees verder →
0
Pagina 1 van 12 12345...»