Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 16 – 2017

Overeenstemming tussen de Geborgde Dierenarts en IKB Nederland.

IKB Nederland en de Stichting Geborgde Dierenarts zijn overeenkomen dat de digitaal aangemaakte 1-op-1-overeenkomst van de Geborgde Dierenarts gelijkwaardig is aan de overeenkomst zoals die bij IKB Nederland achter de login kan worden aangemaakt. Dit betekent tevens dat Verin de overeenkomst van de Geborgde Dierenarts beoordeeld conform de overeenkomst van IKB Nederland. De overeenkomst moet wel zijn opgemaakt volgens de laatste versie van IKB Nederland . Dierenartsen en veehouders hoeven zich dus niet meer bij Verin te registreren. IKB Nederland heeft nu ook de Geborgde Dierenarts opgenomen in het register  ‘Erkende kwaliteitssystemen dierenartsen’.

Externe audits Beter Leven bij Producert

Producert wordt als controlerend en certificerend bedrijf zelf ook regelmatig ge-audit door externe bedrijven. Dit is belangrijk voor u uit oogpunt van borging van de kwaliteit.  Met betrekking tot het keurmerk IKB Nederland voert de Raad van Accreditatie de audits uit voor NEN ISO 17020 en NEN ISO 17065. Vorige week heeft het Bureau voor Kwaliteitszorg samen met medewerkers van de stichting Beter Leven een audit uitgevoerd bij Producert. KAM-Manager Jennifer Nijman(op de foto links boven) heeft deze audit op adequate wijze begeleid. Op meerdere onderdelen werden opmerkingen gemaakt over de bijzonder vakkundige werkwijze van de medewerkers van Producert. Producert werkt met vaste protocollen met een review  1ste en 2de certificering om te borgen dat de certificering altijd onpartijdig en onafhankelijk wordt uitgevoerd. Op de foto ziet u het voltallige certificatie- en ontwikkelingsteam van Producert vol trots staan. Producert voert voor runderen en varkens audits en certificeringen  uit voor Beter Leven. Ook op slachterijen en bij vleesverwerkende bedrijven kunnen wij deze audits uitvoeren.

Melden van 1-op-1-overeenkomsten bij de NVWA.

Om als veehouder en dierenarts volgens de UDD-regeling te mogen werken moeten 1-op-1- overeenkomsten bij de NVWA worden gemeld. Als veehouder en dierenarts beiden de overeenkomst hebben aangemaakt en beiden hebben bevestigd,  dan zorgt IKB Nederland voor doorgifte naar de NVWA. Hiermee mag u als veehouder zelf antibiotica toedienen zoals in de UDD-regeling is vastgelegd. http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/antibiotica-gebruiken-de-veehouderij/voorwaarden-voor-zelf-toedienen   

IKB Nederland Facebook en LinkedIn

U kunt IKB Nederland nu ook volgen via Facebook. Klik hier om gelijk naar de facebookpagina van IKB Nederland te gaan. Door IKB Nederland uit te nodigen als vriend kunt u bijvoorbeeld volgen wat de inspecteurs van Producert dagelijks meemaken. Ook kunt u Mark Logtenberg en Leo Verheijen op Facebook en LinkedIn benaderen.

0